Klassisk IT-bok: Design Patterns

Som programmerare är det bra att känna till rekommenderade lösningar på ofta återkommande utmaningar. Den första boken med mönster för att lösa grundläggande programmeringsproblem var Design PatternsElements of Reusable Object-Oriented Software från ”gang-of-four” författarna Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson och John Vlissides. Denna bok är läsvärd än idag, även om den publicerades redan 1994.